title
Iseenda turundamine sotsiaalmeedias Eesti 18-25 aastaste noorte näitel
Self-marketing in social media by estonians aged 18-25
author
Koljal, Kert
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus