title
Tallinna Polütehnik Nr 14 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
18.04.1986
language