title
[1,2]- ja [2,3]-ümberasetusreaktsioonide lähteainete süntees
Synthesis of starting compounds of [1,2]- and [2,3]-rearrangement reactions
author
Ludvig, Mari-Liis
keywords
ümberasetusreaktsioon
N-allüüloksidoolid
malonaadi derivaadid
glütsiiniestri derivaadid
rearrangement reaction
N-allyl oxindoles
malonyl derivatives
glycine ester derivatives
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information