title
Lean mõtlemisest lähtuvad raiskamise vähendamise võimalused Eesti üldhariduskoolis
Opportunities to reduce waste to Lean thinking in the Estonian general education school
author
Lippin, Robert
supervisor
defence date
language