title
Õppeaine Väliskanalisatsioonivõrk loengumaterjalide kaasajastamine
Modernization of lecture materials to course Sewerage Outside Buildings
author
Koor, Maarika
keywords
moernisations of lecture materials
sewerages outside buildings
supervisor
defence date
language