title
Ülevaade valitud emakakaelavähi sõeluuringu kvaliteedinäitajatest Eestis aastal 2016
Analysis of Selected Quality Indicators in the Estonian Cervical Cancer Screening Program in 2016
author
Anion, Evelin
keywords
emakakaelavähi sõeluuring
cervical cancer screening
defence date
language