title
Google tekstreklaamide mõju ettevõtte X näitel
The Impact of Google Text Ads (based on the Example of Business X)
author
Ärm, Reimo
supervisor
defence date
language