title
Personalitöö valdkonna ja organisatsioonikäitumise magistriõppekavade lõpetajate õppekavaga rahulolu ja karjääriteed
Graduates of organizational behavior and human resource management satisfaction with curriculas and career paths
author
Tamme, Pille
supervisor
defence date
language