title
Tööhõive seos haridustaseme ja võõrkeeleoskusega Euroopa riikide näitel
Employment and its relationship with educational attainment and foreign language skills in European countries
author
Lõhmussaar, Brita
supervisor
defence date
language