title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tartus Raatuse tn 21 ehitatava tervisekeskuse näitel
Analysis of Construction Technology and Building Site Management based on the Case Study of the Construction of the Health Centre at 21 Raatuse street in Tartu
author
Sell, Liisa
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus