title
Tollialased kompetentsid logistika õppekavades
Customs competences in Logistics Curriculas
author
Palu, Liina
keywords
tollialased kompetentsid
logistika kutsestandardid
rahvusvahelised kompetentsimudelid
customs competences
international competence models
logistics curricula
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information