title
Vundeerimislahenduste arvutused Chini’i meetodiga kahe olemasoleva hoone näitel
Foundation calculations by Chin’s method in example of two existing buildings
author
Aas, Olari
defence date
language