title
Exoskeletoni rakendusteks projekteeritud pneumaatiline sammjuhtimise moodul
Prototyping a pneumatic stepper drive for exoskeleton applications
author
Behery, Mohamed Ibrahim Mohamed Ibrahim
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network