title
Masinõppe meetodite kasutamine süsteemse skleroosi diagnoosimisel
Using Machine Learning to Diagnose Systemic Sclerosis
keywords
süsteemne skleroos
skleroderma
kliiniline
geenikiip
systemic sclerosis
scleroderma
medical
clinical
gene chip
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information