title
Põlevkivi poolkoksigaasil töötava gaasiturbiini tehnoloogia juurutamine elektritootmise efektiivsuse tõstmiseks auru-gaasi tsüklis
Implementation of oil shale semi-coke gas-fired turbine technology to increase the efficiency of electricity generation in the steam-gas cycle
author
Zapevalov, Nikita
keywords
gaasiturbiiniseadmed
kompressorid
thermodynamic cycles
steam turbine plant
gas turbine plant
gas compressor
defence date
language