title
Sotsiaalselt vastutustundliku investeerimise põhimõtete implementeerimise mõju börsil kaubeldavate fondide tootlusele ja rahavoogudele
The impact of implementing socially responsible investment principles on the returns and fund flows of exchange traded funds
author
Timmi, Georg Holger
keywords
vastutustundlik investeerimine
aastane keskmine
kogutootlus
fondi laekuvad rahavood
supervisor
defence date
language