title
Tüüpkatendid tänavate projekteerimisel
Standardized structures in pavement design
author
Korobov, Aleksandr
keywords
tüüpkatendid
staatiline koormus teeprojekteerimisel
standardized pavement structures
pavement strength calculation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information