title
Töö tähenduse, tööjuurdumuse ja psühholoogiliste lepete seos tööandja väärtuspakkumisega esmatasandi töötajate näitel
The connections between first line employees` meaning of work, job embeddedness, psychological contracts and employee value proposition
author
Rästas, Diana
defence date
language