title
Hulgiskleroosi patsientide ravi glatirameer atsetaadiga (Kopaksooniga) soodustab MOGi vastaste autoantikehade teket
Multiple sclerosis treatment with glatiramer acetate (Copaxone) increases anti-MOG autoantibody titers
author
Ratas, Kristel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal