title
Valio Eesti AS, Võru Juustutööstuse reoveejaama puhastusefektiivsuse hindamine
Cleaning efficiency assessment of the wastewater treatment plant in Valio Eesti AS, Võru Cheese Factory
keywords
juustu tootmine
puhastusefektiivsus
cheese production
cleaning efficiency
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal