title
Keskkonnasäästlik kaevandamine märgsepareerise teel Pudivere dolokivi karjääris
Sustainable dolomite mining with wet separation in Pudivere quarry
author
Habicht, Glea
supervisor
defence date
language