title
Keskkonnasäästlik kaevandamine märgsepareerise teel Pudivere dolokivi karjääris
Sustainable dolomite mining with wet separation in Pudivere quarry
supervisor
defence date
language