title
Harmful Substances in Wastewater, Possible Technical Solutions for Their Removal
Ohtlikud ained reovees, võimalikud tehnilised lahendused nende eemaldamiseks
description
Doctoral thesis 62/2018
Doktoritöö 62/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
02.11.2018
identifier
ISBN 9789949833368 (publication)
ISBN 9789949833375 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language
rights
Publications III and V not available electronically
Publikatsioonid III ja V ei ole elektrooniliselt kättesaadavad