title
Maanteeameti sotsiaalkampaania Olen silmapaistev! märgatavuse ning mõjususe analüüs noorte seas
The analysis of the Estonian Road Administration social campaign recognition and influence among young adults
author
Soome, Meiliin
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network