title
Nelja kiraalse H-donoorse organokatalüsaatori süntees ja kasutamine Michaeli reaktsioonis
Synthesis of four chiral H-donor organocatalysts and use in Michael reaction
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access