title
Järelhinnang Taani suuna veokorralduse tööprotsesside muutmisele ettevõtte X näitel
The Ex-Post Evaluation of Changes in Freight Forwarding Processes on Danish Traffic Direction on the Example of the Company X
author
Kiis, Urmo
defence date
language