title
FLAG-märgistatud Daughterless valgu ekspressiooni ja transaktivatsiooni võime uurimine
Studies of expression and transactivational capability of FLAG-tagged Daughterless
author
Šubina, Anastassia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal