title
Elektrituru hinna lühiajaline prognoosimine mudeliga Balmorel
Short-Term Electricity Market Price Forecasting With the Balmorel Model
author
Koduvere, Hardi
defence date
language
rights
Töö elektroonsest versioonist on eemaldatud Lisa 1 (lk 70-74) kuna see sisaldab ärisaladust.