title
Waste Handling Management in City Centres, Low-Density Areas and Small Islands and its Effect on Formation of Air Emission
Jäätmekäitluse organiseerimine linnakeskustes, hajaasustusaladel ja väikesaartel ning selle mõju õhuheitmete tekkele
author
Vilms, Monica
keywords
municipal waste collection
city centers
small islands
air emission
waste sorting
olmejäätmete kogumine
linna keskused
väikesaared
õhu emissioonid
jäätmete sortimine
description
Doctoral thesis 52/2018
Doktoritöö 52/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
07.09.2018
identifier
ISBN 9789949833085 (publication)
ISBN 9789949833092 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language