title
Keemilise oksüdatsiooni k.a süvaoksüdatsiooniprotsesside kasutamine puidutööstuse reovete töötlemiseks
Chemical oxidation including AOPs for wood – based industries wastewater treatment
author
Vidinjova, Nadežda
description
Sisukokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Ligipääs piiratud