title
Magnetic Nanomaterials Synthesis and Functionalization for Biomedical Applications
Magnetiliste nanomaterjalide süntees ja funktsionaliseerimine biomeditsiiniliste rakenduste jaoks
keywords
MRI contrast agents
solvothermal synthesis
MRI kontrastained
solvotermiline süntees
description
Abstract. Access restricted until 07.06.2027
Lühikokkuvõte. Ligipääs piiratud kuni 07.06.2027
serial number
39/2022
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
supervisor
Seinberg, Liis
defence date
04.07.2022
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/49b92f4b-d0cd-4544-8a64-83ca27bf2aa3
ISBN 978-9949-83-865-3 (PDF)
language
rights
CC BY-NC-SA