title
Tallinna Polütehnik Nr 6 1985
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
01.03.1985
language