title
REST API mikroteenuse disain ja arendamine Micronaut raamistikus ettevõtte näitel
REST API Microservice Design and Development Using Micronaut Framework on the Example of a Company
author
Mäeots, Kristjan
keywords
mikroteenuste jalajälg
raamistike mälukasutuste analüüs
ettevõtte näitel teenuse arendamine
microservices footprint
frameworks memory usage analyzing
developing microservice on an example of a company
supervisor
defence date
language
department / college