title
Suure Töllu puhkeküla strateegilise turunduse analüüs ja arendusvõimalused
Strategic Marketing Analysis and Development Opportunities for Holiday Village Suur Töll
author
Vallaste, Kirsti
supervisor
defence date
language