title
Synthesis, Characterisation and Catalytic Activity of Enantiopure Triazole-based Halogen Bond Donors
Enantiomeerselt puhaste triasooli-põhiste halogeensideme doonorite süntees, iseloomustamine ja katalüütiline aktiivsus
keywords
click chemistry
X-ray diffraction analysis
1,2,3-triazoles
enantiopure compounds
klikk-keemia
NMR tiitrimine
röntgendifraktsiooni analüüs
1,2,3-triasoolid
enantiomeerselt puhtad ühendid
serial number
Doctoral thesis 2/2020
Doktoritöö 2/2020
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
supervisor
defence date
13.02.2020
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4a5fa759-84c8-45b0-ade1-a1a887b8e91b
https://doi.org/10.23658/taltech.2/2020
ISBN 9789949835256 (pdf)
language
rights
CC BY-NC-SA