title
Kapitali kaasamine Eesti naisettevõtjate idufirmade näitel
Start-Up Funding Based on the Example of Women Entrepreneurs in Estonia
author
Diener, Kristin
keywords
kapitali kaasamine
soopõhine ettevõtlus
women entrepreneurship
start-up funding
gender-based entrepreneurship
supervisor
defence date
language