title
KUMA Design brändi kuvandi uurimine ja tarbija elamusteekonna kaardistamine
Investigating KUMA Design brand image and mapping consumer journey
author
Külim, Jaana
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network