title
Tugevvoolu-, nõrkvoolu- ja automaatikapaigaldise ehitusprojekt BIM süsteemis üksikelamu näitel
Power, low current and automation installations construction design in BIM system on an example of private residence
author
Shubin, Filipp
supervisor
defence date
language