title
Kõrgusinfo muutuste visualiseerimine veebipõhises kaardirakenduses
Visualization of height data changes using web-based map application
author
Gromov, Maxim
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 09.06.2021. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Embargoed until 09.06.2021. Not available at academic unit