title
Eesti haiglate küberohu võimalikkus: Haiglates kasutusel olevate küberjulgeoleku standardite hindamine, tõkestamaks küberohte
Estonian Hospital Cyber Threat Vulnearbility: Evaluation of Cyber Security Standards Deployed at Hospitals to Deter Cyber Threats
author
Anywar, Michael
supervisor
Walker, John
defence date
language