title
Rae vallas asuva üksikelamu erikonstruktsioonide arvutus ja projekteerimine
Structual design and calculation of special elements for single house located in Rae parish
author
Babilo, Jevgeni
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information