title
Veebilehe sõiduplaan.tallinn.ee kasutatavuse analüüsimine, parendamine ja testimine
Usability analysis, improvement and testing of sõiduplaan.tallinn.ee webpage
author
Eensoo, Marleen
defence date
language