title
Tallinna Polütehnik Nr 7 1987
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
27.02.1987
language