title
Kaubamaja klientide segmenteerimine
author
Staršinova, Inga
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 02.06.2026