title
Dolokivi avakaevandamise optimaalse tehnoloogilise skeemi väljatöötamine Marinova II dolokivikarjääri näitel
Elaborating of optimal technology for limestone opencast mining in conditions of Marinova II quarry
supervisor
defence date
language