title
Jätkusuutliku ehitise infomudel: energiatõhusus, ressursikasutuse optimeerimine ja hoonete ehituselementide haldamine
Building Information modeling for the sustainable construction practices: Energy efficiency, Resource Optimisation, and Efficient facility management in buildings
author
Faizan, Muhhamad
keywords
jätkusuutliku ehitise infomudelid
Building Information Models
sustainable construction practices
supervisor
defence date
language