title
Türgi ja Eesti töötajate vahelise kommunikatsiooni tõhustamine töökohal: juhtumiuuring kolme Eestis asuva IT ettevõtte näitel
Effectiveness of communication in workplace between Turkish and Estonian employees: a case study based on three IT companies in Estonia
author
Çelebi Gür, Müge
supervisor
defence date
language