title
Ärisõnastiku loomine, haldamine ja integreerimine andmemudelitega finantsettevõtte näitel
Business Glossary Creation, Management and Integration with Data Models on the Example of a Financial Company
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
department / college