title
Tallinna Polütehnik Nr 7 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
28.02.1986
language