title
Võimepõhise planeerimismetoodika kasutatavus riigi mereliste ülesannete täitmise näitel
Usability of capability based planning methodology in carryng out of maritime tasks, as an example
author
Tulin, Deniss
supervisor
Murumets, Jaan
Meister, Mari-Anne
defence date
language