title
Energiaülekande võrgustiku profiili määramine inimese jämesoole- ja rinnavähis
Studies of the energy transfer system in human colorectal and breast cancer
author
Kuus, Kaisa
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Klepinin, Aleksandr
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information